1. Introduktion

Vi på MyChoice Travel Pty Ltd värnar om din personliga integritet. Att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss är vår högsta prioritet. Denna integritetspolicy förklarar vilken information som samlas in från dig och för vilka ändamål.

2. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Följande uppgifter kan samlas in, lagras och användas av oss:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss när du bokar boende eller en resa genom att kontakta oss, t.ex. förnamn, efternamn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, passnummer, kopia på pass, bankkontouppgifter, kredit- eller betalkortsuppgifter samt all annan personlig information som du lämnar ut i samband med ditt kundförhållande med oss.
  • Information om din dator, inklusive din IP-adress, geografiska läge, webbläsare och version samt operativsystem.
  • Information om dina besök på och användning av webbplatsen, inklusive hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar och navigationsvägar.
  • Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 

3. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifterna som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy. Dina uppgifter kan användas till följande:

  • Administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resan eller några andra tjänster som vi tillhandahåller
  • Anpassa och administrera vår webbplats och verksamhet för dig
  • Möjliggöra din användning av de tjänster som finns på vår webbplats
  • Skicka marknadsföringskommunikation relaterad till vårt företag som vi tror kan vara av intresse för dig
  • Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig relaterade till vår webbplats
  • Hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägeri
 

4. Hur länge sparas informationen?

Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Efter det raderas eller avidentifieras dina personuppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

5. Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?

Dina uppgifter lämnas vidare till eventuella leverantörer som ansvarar för sin del av resan, t.ex. Hotell, hyrbilsföretag, reseguider, aktivitetsföretag etc. För att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt har vi vidtagit alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder.

6. Internationell överföring av dina personuppgifter

Vi arrangerar resor i hela Afrika och därför kan dina personuppgifter lagras, bearbetas och överföras till samarbetspartners eller leverantörer i något av de länder där vi är verksamma. För att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt i dessa länder har vi vidtagit alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder.

7. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Vår webbplats använder SSL-kryptering som är en säkerhetsteknologi för att upprätta en krypterad anslutning mellan en webbserver och en webbplats. Detta innebär att alla data som skickas mellan webbplatsen och webbservern hålls privat.

Du bekräftar att överföring av data över internet är till sin natur osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

8. Uppdateringar

Vi kan uppdatera denna policy emellanåt genom att publicera en ny version på webbplatsen. Du bör hålla koll på denna sidan så att du förstår och är medveten om eventuella ändringar av denna policy.

9. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till, och uppgifter om tredje parters webbplatser. Vi har ingen kontroll över, och ansvarar inte för tredje parters integritetspolicy.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att be om att få tillgång till och korrigering eller i somliga fall radering av dina personliga uppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av vidare bearbetning av dina personliga uppgifter och rätt att invända mot bearbetningen. I sådana fall att meddela varje mottagare till vilken dina personliga uppgifter har lämnats ut om potentiella ändringar eller radering av personuppgifter samt begränsning av personuppgifter i överensstämmelse med ditt önskemål.

Genom en skriftlig och undertecknad ansökan har du rätt att, utan kostnad, få ett utdrag om vilka personliga uppgifter vi har registrerade om dig, varför de behandlas och vilka mottagare vi har, eller kommer lämna ut uppgifterna till.

På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att avidentifiera, radera, rätta eller komplettera personuppgifter som påträffas vara vilseledande, felaktiga eller ofullständiga.

Vill du inte att vi bearbetar dina uppgifter för exempelvis marknadsföringssyfte har du rätt att när som helst, upphäva ditt medgivande och/eller avregistrera dig från våra marknadsföringsmeddelanden.

När vi har tagit emot återkallelsen från dig kommer vi att sluta med att behandla uppgifterna för det syfte du lämnade ditt medgivande.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter överförs till någon annan.

Om vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Vi ses i Sydafrika! / Dennis Jonsson